Hulp op afstand

Omdat bleek dat verschillende mensen behoefte hebben aan support voor hun specifieke muziek-setup (bv hardware in combinatie met software), is de dienst ‘Hulp op afstand’ toegevoegd. Via een online sessie kan meegekeken worden en advies gegeven.